Úvod

Poznajte škodce stromov a kríkov vo vašom okolí. Urobte „prvý krok“ ku správnemu určeniu pôvodcu vášho problému! Tento atlas vám pomôže orientovať sa v širokom spektre hmyzu, húb a iných škodcov ktoré môžu poškodzovať dreviny a kry. Druhy sú zoradené podľa dreviny na ktorej škodia, podľa miesta kde poškodenie spôsobujú, podľa toho či boli alebo ešte neboli na Slovensku zistené, podľa významnosti a ďalších vlastností. Tento atlas je určený majiteľom lesov, správcom a obhospodarovateľom lesov, správcom parkov, a mestskej zelene, majiteľom okrasných a úžitkových záhrad, distribútorom a predajcom okrasnej zelene, študentom a všetkým milovníkom lesa a prírody.  

Vstúpiť do atlasu

Výber z atlasu škodcov

Podkôrnik brezový

Podkôrnik brezový

Liskavka Melasoma vigintipunctata

Liskavka Melasoma vigintipunctata

Vijačka smreková

Vijačka smreková

Lykokaz Leperesinus orni

Lykokaz Leperesinus orni

Posledne vložené fotografie

Cifruša bezkrídla
Cifruša bezkrídla
Cifruša bezkrídla
Fuzáč alpský
Fuzáč alpský
Fuzáč alpský
Jadrohlod dubový
Jadrohlod dubový

Partneri

baner1
baner2
baner3
baner4
Návrat hore