Prihlásenie | Registrácia

Ochrana údajov

Súhlas so spracovaním údajov

  1. Vaše osobné údaje slúžia výhradne na komunikáciu s vami.
  2. Zadaním údajov pri vkladaní fotografií udeľujete súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zák.č. 136/2014 Z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z a Zákona č. 428/2002 Z.z. ochrane osobných údajov. Súhlas je na dobu neurčitú a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo oznámite mailom alebo písomne.
  3. Prevádzkovateľ internetového atlasu www.skodcoviadrevin.sk, firma NLV Zvolen týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi získanými pri vkladaní fotografií žiadateľom o radu alebo o zverejnenie týchto fotografií, nakladá v zmysle Zák.č. 136/2014 Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. a Zákona č. 428/2002 Z.z. ochrane osobných údajov.
  4. Z vyššie uvedeného zákona plynie povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane.
  5. Prevádzkovateľ internetového atlasu skodcoviadrevin.sk, firma NLV Zvolen môže vami poskytnuté fotografie a ich geografické údaje uverejniť v elektronických médiách napr. na internetových stránkach (skodcoviadrevín.sk, www.forestpests.eu a pod.), sociálnych sieťach a v tlačených odborných publikáciách spravovaných a vydávaných NLC Zvolen výlučne s vaším menom prípadne s vaším „nikom“.
  6. Vlažením fotografie do systému skodcoviadrevín.sk sa zaväzujete, že fotografie sú vaším vlastníctvom alebo v prípade že nie sú vaším vlastníctvom, tak že máte právo ich použiť a nakladať s nimi tak, aby to nebolo v rozpore s autorským zákonom Z. č. 618/2003.
  7. Tiež súhlasíte bezodplatne s tým, že fotografie budú zverejnené v elektronických médiách napr. na internetových stránkach (skodcoviadrevín.sk, www.forestpests.eu a pod.), sociálnych sieťach a v tlačených odborných publikáciách spravovaných a vydávaných NLC Zvolen výlučne s vaším menom prípadne s vaším „nikom“. Súhlas poskytujete na dobu neurčitú.
  8. Týmto súhlasom na publikovanie fotografií a geografických údajov k nim (viď bod 7), nie je obmedzené vaše právo fotografie ďalej zverejňovať, poskytovať tratím stranám a nakladať s nimi podľa vášho uváženia, pretože tieto zostávajú naďalej vaším vlastníctvom.
Návrat hore