Prihlásenie | Registrácia

Baktérie a vírusy

RASTLINNÉ VÍRUSY sú také vírusy, ktoré môžu napadať rastliny. Tak ako ostatné vírusy, nie sú schopné sa rozmnožovať mimo tela hostiteľa. Sú to významní škodcovia drevín a krov. Vírusy sú infekčné ochorenia, najviac sa prenášajú množiteľským materiálom alebo živočíšnymi - vektormi. Ich výskyt poznávame najlepšie podľa príznakov na rastlinách. V súčasnosti neexistujú účinné opatrenia na ich ničenie.

Medzi známe vírusy škodiace na rastlinách patrí vírus šárky, vírus mozaiky tabaku (tobacco mosaic virus),  zvinutka viniča (grapevine leafroll) a iné.

Škodlivé pôsobenie vírusov sa prejavuje stratou sfarbenia a postupnou degradáciou rastlinných pletív. Časté sú farebné zmeny na listoch a pletivách. Napadnutá rastlina postupne chradne a až nakoniec odumiera.

Šírenie vírusov do prostredia nie je tak masívne ako napríklad u húb, ktoré sú schopné emitovať spóry v obrovskom množstve a v relatívne krátkej dobe dokážu infikovať rastliny v širokom okolí. Šírenie vírusov je relatívne obmedzené, vzhľadom na ich obmedzenú schopnosť existencie mimo hostiteľského organizmu. Z praktického hľadiska má najväčší význam prenášanie vírusov pri rozmnožovaní. Vírusy sa prenášajú z nakazenej rastliny pri rozmnožovaní - očkovaní, vrúbľovaní a pod. Dôležitými prenášačmi sú tiež živočíchy, najmä háďatká, hmyz, slimáky a pod.

Identifikácia prítomnosti vírusov sa robí na základe symptomatiky. Presné určenie vírusov je veľmi zložité a vyžaduje si špeciálne laboratórne postupy (ELISA test a pod.). 

BAKTÉRIE vnikajú do rastlín najčastejšie cez poranenia.

Spôsobujú:

1. nekrózy (Xanthomonas, Pseudomonas)
2. hniloby (Erwinia)
3. nádory na vetvách alebo koreňoch (Agrobakterium tumefaciens)
4. vädnutie a žltnutie asimlačných orgánov.

 

Návrat hore