Prihlásenie | Registrácia

« Späť na výpis

Vlnačka hladká

Tetraneura ulmi

Popis druhu

Na vrchnej strane listu sa vyskytujú vreckaté hálky veľkosti do 2 cm. Na mieste dotyku s listom sa zužujú. Ich povrch je mierne ochlpený, neskôr hladký. Spočiatku sú sfarbené do zelenočervena, neskôr sú celé zelené. Na jednom liste sa ich nachádza obyčajne niekoľko. List sa v mieste výskytu hálok deformuje a mení sfarbenie - na svetlo zelenú až žltú. Vo vnútri hálky žijú rôzne štádiá vošiek. Druh sa môže premnožovať a napadnúť takmer všetky listy na strome. 

Symptóm

Na vrchnej strane listu sa vyskytujú vreckaté hálky veľkosti do 2 cm. Na mieste dotyku s listom sa zužujú. Hálky nie sú ochlpené. 

Ohrozené dreviny: Brest

Miesto poškodenia: List/Ihlica

Významnosť: Menej významný

Kategória škodcov: Hmyz

Zistený na Slovensku: Áno

Invázny druh: Nie


Pridaj komentár: Vlnačka hladká


Mapa výskytu: Vlnačka hladká


Podobné poškodenie

Roztoč vlnovník jelšový

Roztoč vlnovník jelšový

Roztoč Eriophyes similis

Roztoč Eriophyes similis

Roztoč Aceria campestricola

Roztoč Aceria campestricola

Roztoč Aceria erinea

Roztoč Aceria erinea

Návrat hore