Prihlásenie | Registrácia

« Späť na výpis

Hrčiarka dubienková

Andricus kollari

Popis druhu

Jedna z našich najhojnejších hálok v dubových lesoch. Na duboch (letnom, zimnom alebo plstnatom) žije asexuálna generácia tejto malej osičky. Na vetvičkách tvorí okrúhlu, svetlohnedú, tvrdú hálku s priemerom 1 - 3 cm. Hálky sa objavujú často v skupinách vo veľkom počte, čo môže oslabovať najmä malé stromčeky. Z hálky sa vyliahnu osičky, ktoré kladú vajíčka na listy duba cerového. Tam tvoria malé hálky, vo vnútri ktorých sa vyvíja sexuálna generácia. Druh je hojnejší na miestach spoločného výskytu duba cerového a duba letného (resp. zimného).

Symptóm

Na vetvičkách sa tvorí okrúhla, svetlohnedá, tvrdá hálka, s priemerom 1 - 3 cm.

Ohrozené dreviny: Dub

Miesto poškodenia: Vetva

Významnosť: Významný

Kategória škodcov: Hmyz

Zistený na Slovensku: Áno

Invázny druh: Nie


Pridaj komentár: Hrčiarka dubienková


Mapa výskytu: Hrčiarka dubienková


Podobné poškodenie

Hrčiarka bezkrídla

Hrčiarka bezkrídla

Hrčiarka listová

Hrčiarka listová

Hrčiarka kalichová

Hrčiarka kalichová

Hrčiarka Andricus crispator

Hrčiarka Andricus crispator

Návrat hore