Prihlásenie | Registrácia

« Späť na výpis

Váhavec Pyrrhalta viburni

Pyrrhalta viburni

Popis druhu

Samice tohto malého, okrovo sfarbeného chrobáka kladú vajíčka do zárezov na mladých výhonkoch. Na kaline sa objavia v júli keď na listoch vykonávajú úživný žer. Larvy žerú spočiatku spoločne na spodnej strane listu. Neskôr žerú jednotlivo. Konzumujú listy tak, že často ostávajú na vetvičkách iba stredové, prípadne bočné žilky. Pri silnom výskyte môže dôjsť k úhynu vetiev a častí korún. Žer sa každoročne pravidelne opakuje.

Symptóm

Kalina úplne alebo z časti odlistená. V listoch sú dierky. 

Ohrozené dreviny: Kalina

Miesto poškodenia: List/Ihlica

Významnosť: Významný

Kategória škodcov: Hmyz

Zistený na Slovensku: Áno

Invázny druh: Nie


Pridaj komentár: Váhavec Pyrrhalta viburni


Mapa výskytu: Váhavec Pyrrhalta viburni


Podobné poškodenie

Liskavka topoľová

Liskavka topoľová

Váhavec rakytový

Váhavec rakytový

Váhavec jelšový

Váhavec jelšový

Liskavka Melasoma vigintipunctata

Liskavka Melasoma vigintipunctata

Návrat hore