Prihlásenie | Registrácia

« Späť na výpis

Lykokaz matný

Polygraphus poligraphus

Popis druhu

Tento lykožrút napáda najmä smreky mladšieho a stredného veku s tenšou kôrou (hrúbka kmeňa okolo 20 cm). Kmene sú obyčajne napadnuté husto po celej dĺžke. V prípade premnoženia môže spôsobovať úhyn jednotlivých stromov i celých skupín. Požerok je charakteristický nepravidelnými larvovými chodbami s kuklovými kolískami ostro zarezanými do beli. Snubnú komôrku pri pohľade na lykovú vrstvu nevidno. Druh sa rojí v máji, druhá generácia v júli. V teplejších polohách môže mať i neúplnú tretiu generáciu. U nás je hojný najmä v pahorkatinách a horách, v nížinách chýba. Preferuje najmä imisne alebo inak oslabené porasty. Môže sa premnožovať. Často je týmto škodcom napadnutá skupina smrekov na mieste po údere bleskom.

Symptóm

Požerok je charakteristický kuklovými kolískami ostro zarezanými do beli.

Ohrozené dreviny: Smrek

Miesto poškodenia: Kmeň

Významnosť: Významný

Kategória škodcov: Hmyz

Zistený na Slovensku: Áno

Invázny druh: Nie


Pridaj komentár: Lykokaz matný


Mapa výskytu: Lykokaz matný


Podobné poškodenie

Lykožrút vrcholcový

Lykožrút vrcholcový

Lykožrút korunový

Lykožrút korunový

Lykožrút lesklý

Lykožrút lesklý

Lykožrút smrekovcový

Lykožrút smrekovcový

Návrat hore