Prihlásenie | Registrácia

« Späť na výpis

Fytoftóra škoricová

Phytophthora cinnamomi

Popis druhu

Ide o mikroskopickú hubu, z ktorej voľným okom vidno len mycélium, a aj to len po kultivovaní vzorky vo vlhkej komôrke. Všetky ostatné morfologické štruktúry huby sú viditeľné len pod binokulárnou lupou (zväčšenie 10-25x) alebo mikroskopom (zväčšenie 100-400 x).

Huba vytvára tieto morfologické štruktúry:
  • nepohlavné: spórangiá, chlamydospóry,
  • pohlavné: oospóry, anterídiá, oogóniá.
Spórangiá sú vajcovité, hruškovité, elipsovité až predĺžene elipsovité s nenápadným zhrubnutím hrotu spórangia. Sú zúžené alebo okrúhle na báze, neopadavé z mycélia, tvoria sa na konci mycélia. Veľkosť spórangia je 75x40 µm.
Chlamydospóry sú guľovité s tenkou stenou s priemerom od 31 do 50 µm. Často sa vyskytujú v zhlukoch až po 10 ks v tvare hroznového strapca. 
Pohlavné štruktúry tvoria oospóry, oogóniá a anterídiá. Huba sa vyskytuje v dvoch odlišných „pohlaviach“, pričom len keď dôjde k splynutiu mycélií opačných párovacích typov, nastane tvorba oospór.
Oospóry sú okrúhle, priesvitné, až žlto hnedé, plerotické (t.j. medzi oospórou a oogóniom nie je voľný priestor, oospóra vypĺňa celé oogónium). Veľkosť oospór je 19 – 54 µm.
Anterídiá ♂ sú amfigýnne, t.j. spojenie s oogóniom je prekrytím samičej ♀ časti oogónia samčím ♂ anterídiom. Veľkosť anterídií je 19 x 17 µm.
Oogóniá sú okrúhle, často so zrovnanou bázou, povrch hladký, priesvitný až žltkasto hnedý s priemerom 21 – 58 µm.  
Huba rastie pri teplote 5 °C až 34 °C s optimom 24 – 28 °C.
Infekčnými štruktúrami sú zoospóry (uvoľnené zo spórangií vo vodnom roztoku), oospóry a spórangiá. Po vyklíčení týchto štruktúr, vo vlhkej alebo mokrej pôde, mycélium preniká cez kôru koreňov (infekcia) a kolonizuje ich. Napáda primárne jemné korienky, teda tie, ktoré sa najviac podieľajú na prijímaní vody a živín z pôdy. Tieto korienky sčernejú v dôsledku hniloby a odumierajú. Patogén prechádza z jemných korienkov na hrubšie nosné korene, okrúžkováva ich a zabraňuje tak toku prijatej vody z nižších častí koreňov do kmeňa a koruny. Koreň prestáva plniť jednu zo svojich funkcií (nie je schopný prijať vodu) a strom prejavuje príznaky podobné tým, ktoré sa objavujú, keď je sucho.

Symptóm

K prvými zreteľným príznakom patrí chloróza asimilačných orgánov celej koruny, niekedy len niektorých vetiev. Časom (po 1-5 rokoch) sa prejavuje defoliácia a z koruny trčia pahýle suchých hrubých vetiev. Pri vyšetrení stromu s tak výraznými príznakmi zhoršeného zdravotného stavu je možné nájsť na kôre v dolnej časti kmeňa (1 – 2 m od bázy kmeňa) čierne škvrny, ktoré pripomínajú odtlačok štetca namočeného v prepálenom čiernom oleji, niekedy sa píše že ide o tzv. dechtovité škvrny. Huba sa podkôrnymi pletivami šíri i na bázu kmeňa.

 

Ohrozené dreviny: Borovica, Buk, Dub, Gaštan, Platan, Rododendrón

Miesto poškodenia: Kmeň, Korene

Významnosť: Veľmi významný

Kategória škodcov: Huby

Zistený na Slovensku: Áno

Invázny druh: Áno


Pridaj komentár: Fytoftóra škoricová


Mapa výskytu: Fytoftóra škoricová


Podobné poškodenie

Fytoftóra jelšová

Fytoftóra jelšová

Fytoftóra kambiová

Fytoftóra kambiová

Návrat hore