Prihlásenie | Registrácia

« Späť na výpis

Drevokaz čiarkovaný

Xyloterus lineatus

Popis druhu

Chrobák veľkosti 2,5 – 4 mm. Napáda chradnúce a oslabené stromy, prípadne spílené kmene, či čerstvé pne na vlhkejších stanovištiach. Z chodieb vytláča belavé drvinky. Rojí sa v marci a apríli. Samičky kladú vajíčka v chodbičke vyhlodanej v dreve kolmej na os kmeňa. Larvy následne vyžierajú larvové chodby v smere osi kmeňa a tak vzniká charakteristický rebríčkovitý typ požerku. Patrí do skupiny tzv. ambróziových chrobákov. Larvy pre svoj vývoj potrebujú prítomnosť huby Trichosporium ferrugineum. Tá rastie vo vnútri larvových chodieb, pričom jej hýfy a spóry sú súčasťou potravy lariev i dospelcov.

Symptóm

 Larvy vyžierajú larvové chodby v smere osi kmeňa a tak vzniká charakteristický rebríčkovitý typ požerku.

Ohrozené dreviny: Borovica, Jedľa, Smrek, Smrekovec

Miesto poškodenia: Kmeň

Významnosť: Veľmi významný

Kategória škodcov: Hmyz

Zistený na Slovensku: Áno

Invázny druh: Nie


Pridaj komentár: Drevokaz čiarkovaný


Mapa výskytu: Drevokaz čiarkovaný


Podobné poškodenie

Drvinárik čierny

Drvinárik čierny

Drvinár hnedý

Drvinár hnedý

Drevokaz bukový

Drevokaz bukový

Drvinárik pňový

Drvinárik pňový

Návrat hore