Prihlásenie | Registrácia

« Späť na výpis

Červec Pulvinaria regalis

Pulvinaria regalis

Popis druhu

Tento druh patrí k invázne sa šíriacim druhom červcov. Bol do Európy zavlečený okolo roku 1690 (Anglicko). Na kontinentálnej časti Európy sa objavil okolo roku 1968, keď bol zistený v okolí Paríža. Vyhovuje mu viac atlantická ako kontinentálna klíma. Z toho dôvodu je centrom jeho rozšírenia západná časť Európy, najmä Anglicko, Škótsko, Írsko, Francúzko, Holandsko, Španielsko a ďalšie krajiny. Šíri sa postupne aj na východ. Podľa informácií Lesníckej ochranárskej služby, škodca sa už vyskytuje aj na Slovensku. Šíri sa najmä prostredníctvom dovozu okrasných drevín z Anglicka, Holandska a Belgicka.

Na jar je možné vidieť na kmeňoch a vetvách hostiteľských drevín asi 0,5-0,8 mm veľké štítky obrúbené vatovitou hmotou. Štítky chránia imobilné samičky, ktoré pod ne kladú až 2000 vajíčok. Z nich sa liahnu pomerne pohyblivé larvy, ktoré putujú do korún stromov, kde v lete cicajú na spodnej strane listov. Sú veľmi ľahké a môžu byť unášané vetrom aj na väčšie vzdialenosti. Na jeseň sa larvy vracajú späť na kmeň a vetvy kde dospievajú a menia sa na nepohyblivé samičky. V západnej Európe žije príbuzný druh P. vitis. Z juhu sa k nám šíri P. hydrangeae  P. floccifera. Na Slovensku sa môžu objaviť aj ďalšie nebezpečné príbuzné druhy ako napríklad príbuzné Pseudaulacaspis (= Diaspis) pentagona a Chionaspis salicis.

 

Symptóm

Na vetvách a kmeňoch a nachádzajú nápadné samičky, ktoré tvoria často veľké kolónie. Na hladkej kôre líp a javorov sú dobre viditeľné aj z väčšej diaľky. Napadnuté stromy sú oslabované cicaním lariev na listoch. Listy môžu najmä v letných mesiacoch uschýnať. Znižuje sa vitalita aj estetická hodnota stromov v parkoch a záhradách.

Ohrozené dreviny: Javor, Lipa

Miesto poškodenia: Kmeň

Významnosť: Menej významný

Kategória škodcov: Hmyz

Zistený na Slovensku: Áno

Invázny druh: Áno


Pridaj komentár: Červec Pulvinaria regalis


Mapa výskytu: Červec Pulvinaria regalis


Podobné poškodenie

Hlivka šarlátová

Hlivka šarlátová

Štítnička Pseudaulacaspis pentagona

Štítnička Pseudaulacaspis pentagona

Drobník Ectoedemia liebwerdella

Drobník Ectoedemia liebwerdella

Dvojpustulovka drsná

Dvojpustulovka drsná

Návrat hore