Prihlásenie | Registrácia

« Späť na výpis

Červec bukový

Cryptococcus fagi

Popis druhu

Larvy a dospelce tohto červca sú pokryté bielou vatovitou hmotou a tvoria na kmeni biele „bodky“ a povlaky. Pod jedným miniatúrnym bielym vatovitým chumáčikom žije obyčajne skryto 3-20 jedincov. Vyskytuje sa prakticky v každej bučine, vo zvýšenej miere potom v Strážovských vrchoch, na východnom Slovensku, v Bukovských vrchoch, Laboreckej a Ondavskej vrchovine a na Vihorlate. Uprednostňuje zmiešané porasty v nadmorských výškach 600-800 m. n. m. Pri zvýšenom výskyte môže spôsobovať deformácie kôry. Považuje sa za jedného z možných prenášačov ochorenia, ktoré spôsobujú huby rodu Neonectria.

Symptóm

Biele povlaky na kmeňoch, často veľmi nevýrazné, len ako malé biele bodky.

Ohrozené dreviny: Buk

Miesto poškodenia: Kmeň

Významnosť: Významný

Kategória škodcov: Hmyz

Zistený na Slovensku: Áno

Invázny druh: Nie


Pridaj komentár: Červec bukový


Mapa výskytu: Červec bukový


Podobné poškodenie

Hlivka šarlátová

Hlivka šarlátová

Drobník Ectoedemia liebwerdella

Drobník Ectoedemia liebwerdella

Atélia listová

Atélia listová

Dvojpustulovka drsná

Dvojpustulovka drsná

Návrat hore