Hrčiarka Andricus lignicolus

Tvrdá okrúhla hálka na vetvičke. Foto : M.ZúbrikTvrdá okrúhla hálka na vetvičke. Foto : M.ZúbrikTvrdá okrúhla hálka na vetvičke. Foto : M.ZúbrikTvrdá okrúhla hálka na vetvičke. Foto : M.ZúbrikTvrdá okrúhla hálka na vetvičke. Foto : M.ZúbrikTvrdá okrúhla hálka na vetvičke. Foto : M.ZúbrikFoto: M.Zúbrik